Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW

czyli JAK BYĆ WZOROWYM URWISEM

1. Sala przeznaczona jest do zabaw dla dzieci do 12 lat.
2. Każdy Urwis przebywa na Sali Zabaw pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
3. Rodzice (opiekunowie) mogą przebywać na Sali Zabaw wraz z dziećmi.
4. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do Sali Zabaw.
5. Za bilet zakupiony i niewykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
6. Za dzieci do 18 miesięcy płaci się połowę
7. Grupy zorganizowane przebywają w Sali Zabaw pod opieką własnych opiekunów lub wychowawców.
8. Każdy Urwis pozostawia w szatni buty i wierzchnie ubranie, a na Salę Zabaw bezwzględnie wchodzi w skarpetach lub kapciach.
9. Opiekunowie wchodzą na salę w skarpetach lub ochraniaczach na buty.
10. Każdy Urwis pozostawia w szatni wszelkie torby, plecaki, reklamówki itp.
11. Wzorowy Urwis ubrany jest w wygodny strój sportowy.
12. Rodzice, jak i dzieci zobowiązani są do zachowania czystości zarówno w Sali Zabaw, kawiarni, jak również w toalecie.
13. Wzorowy Urwis bawiący się w Sali Zabaw nie może mieć przy sobie podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków i innej biżuterii, ozdób na włosach oraz jakichkolwiek innych niebezpiecznych lub ostrych przedmiotów mogących uszkodzi zabawki lub inne dzieci.
14. Wzorowy Urwis do Sali Zabaw nie wnosi swoich własnych zabawek.
15. Wzorowy Urwis na teren Sali Zabaw nie wnosi jedzenia ani picia.
15. W Sali Zabaw wolno spożywa tylko produkty zakupione w barze. Każdy Urwis je i pije tylko przy stolikach, a w przypadku przyjęć urodzinowych w salach urodzinowych.
17. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
18. Za rzeczy pozostawione bądź zgubione nie ponosimy odpowiedzialności.
19. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Sali Zabaw rozstrzyga obsługa sali.
20. W trosce o zdrowie przebywających w sali zabaw dzieci zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Dzieci z widocznymi objawami chorobowymi mogą by poproszone o opuszczenie Sali. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu Sali Zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka takich jak np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
21. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosi / obsłudze. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Sali Zabaw.
22. Wzorowy Urwis wie, że NA SALI ZABAW ZABRANIA SIĘ:
– wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej;
– skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami;
– wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnię;
– wchodzenia do konstrukcji rodzicom lub opiekunom;
– wchodzenia na obszary wyłączone z zabawy (np. za konstrukcję);
– niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju;
– popychania innych dzieci;
– wyrzucania piłeczek z basenu;
– wspinania się na dmuchaną zjeżdżalnię po części ślizgowej (wejście z tyłu) oraz na boki zjeżdżalni;
–  wchodzenia na dmuchaną zjeżdżalnię w obuwiu
– wynoszenia zabawek z Sali Zabaw;
23. Każdy Urwis korzysta z toalety wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów).
24. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych uczestników zabawy.
25. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice (opiekunowie) i zobowiązani są do odkupienia zniszczonego przedmiotu lub naprawienia szkody. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkodę w terminie 7 dni.
26. Istnieje możliwość organizowania imprez zamkniętych w Sali Zabaw Urwis.
27. Właściciele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W przypadku dokonania takich zmian zobowiązują się do poinformowania rodziców (opiekunów).
28. Właściciele oraz personel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

ZAKUP BILETU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.